Zoals gisteren al werd gepresenteerd, voert Salesforce Flow designer en Flow orchestration verder in.

Deze automation tool moet de verschillende bestaande workflow automations functies in Salesforce uiteindelijk gaan samenbrengen. Salesforce adviseert alle nieuwe proces automations in Salesforce vanaf nu in Flow te maken.

Uiteindelijk zullen bestaande workflows gemigreerd worden naar Salesforce flow. In een vragensessie met administrators hoorde ik dat dit niet zonder problemen gaat.

 

Binnen Salesforce flow worden twee onderdelen onderscheiden. Flow designer en Flow orchestration. In Flow orchestration op geaggregeerd niveau verschillende workflows en steps gecombineerd.

 

Een stage bevat verschillende steps die kunnen bestaan uit verschillende (sub)flows. Sub flows kunnen in Flow designer worden gemaakt die als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor het opbouwen van van complexe processen.

Om het het automatiseren geïntegreerde processen met andere applicaties buiten Salesforce via Mulesoft integratie platform nog eenvoudiger te maken introduceert Salesforce Mulesoft composer. Hiermee wordt het nog eenvoudiger tussen applicaties te realiseren.